-->

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

I. MỤC ĐÍCH ÁP DỤNG

 Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin của BongSen Media nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website thương mại điện tử http://www.bongsencalendar.com (sau đây được gọi là BongSen Calendar) thuộc quyền sở hữu của Công ty Quảng cáo và Truyền thông BongSen Việt Nam – BongSen Media.

 Chính sách này mô tả cách BongSen Media tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên website BongSen Calendar .Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên BongSen Calendar được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính sách được thông báo trên BongSen Calendar.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

2.1. Về việc thu thập thông tin

+ Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại website BongSen Calendar, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (Thông Tin Khách Hàng).

+ Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. BongSen Media không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác/ không được cập nhật/giả mạo.

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin Khách Hàng

+ Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin giao dịch giữa Khách Hàng và BongSen Calendar được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của BongSen Calendar, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của chúng tôi bảo mật.                                  

+ Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được đối tác cổng thanh toán của BongSen Calendar bảo vệ. Chúng tôi không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên website BongSen Calendar.

+ Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên website BongSen Calendar trên các cổng thông tin hoặc website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức tại trang thương mại điện tử của BongSen Media tại http://www.bongsencalendar.com

+ Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của BongSen Calendar, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép, … BongSen Calendar có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam.

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

+ BongSen Calendar có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp ở mục Thông Tin Khách Hàng để:

  • Thực hiện hoạt động giao dịch sản phẩm giữa Khách hàng và BongSen Calendar.
  • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với BongSen Calendar hoặc ngược lại.
  • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên website BongSen Calendar
  • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê.

2.4. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

+ BongSen Calendar không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển).

+ Ngoài các trường hợp nêu trên, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, chúng tôi cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của quý vị.

2.5. Sử dụng Cookie

 BongSen Calendar cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của website BongSen Calendar nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp chúng tôi hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

2.6. Liên hệ, giải đáp thắc mắc 

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, xin hãy gọi đến số Tổng đài của BongSen Calendar : 02438264410 hoặc gửi email đến địa chỉ: info@bongsencreative.com để được giải đáp thắc mắc.

BONGSEN MEDIA | Sáng tạo giá trị khác biệt
A: 155 Âu Cơ, P.Tứ Liên, Q.Tây Hồ, Hà Nội
E: info@bongsencreative.com
H: 024 3826 4410  | 0989503105
F: BongSen Media

messenger
hotline