Bánh Trung Thu

HOÀNG HOA THỊNH VƯỢNG

HOÀNG HOA THỊNH VƯỢNG

Kích thước: 32.5x13.5x9.5 cm

SM04

1,500,000 VND
1,700,000 VND
Cho vào giỏ
DIÊN HOA THƯỞNG NGUYỆT

DIÊN HOA THƯỞNG NGUYỆT

Kích thước: 30.5x30.5x8 cm

SM03

1,650,000 VND
1,800,000 VND
Cho vào giỏ
SONG NGƯ LIÊN HOA VỌNG NGUYỆT

SONG NGƯ LIÊN HOA VỌNG NGUYỆT

Kích thước: 30.5x30.5x8 cm

SM02

1,650,000 VND
1,800,000 VND
Cho vào giỏ
LÝ NGƯ VỌNG NGUYỆT

LÝ NGƯ VỌNG NGUYỆT

Kích thước: 30.5x30.5x8 cm

SM01

1,650,000 VND
1,800,000 VND
Cho vào giỏ
THANH ĐÌNH XUM VẦY

THANH ĐÌNH XUM VẦY

Kích thước: 32x12.5x20 cm

SM06

1,800,000 VND
2,000,000 VND
Cho vào giỏ
THU DIÊN HOA PHÚ QUÝ

THU DIÊN HOA PHÚ QUÝ

Kích thước: 32.5x13.5x9.5 cm

SM05

1,500,000 VND
1,700,000 VND
Cho vào giỏ
MỘC VÂN HOA THƯỞNG NGUYỆT

MỘC VÂN HOA THƯỞNG NGUYỆT

Kích thước: 25x25x8.5 cm

GT08

1,200,000 VND
1,500,000 VND
Cho vào giỏ
THU MỘC LỤC DIỆP

THU MỘC LỤC DIỆP

Kích thước: 24x10.5x21.5 cm

GT07

1,200,000 VND
1,500,000 VND
Cho vào giỏ
THIÊN HÀ MỸ NGUYỆT

THIÊN HÀ MỸ NGUYỆT

Kích thước: 25x25x8.5 cm

HG09

500,000 VND
700,000 VND
Cho vào giỏ
THU LIÊN HOA CÁT TƯỜNG

THU LIÊN HOA CÁT TƯỜNG

Kích thước: 25x25x8.5 cm

HG12

500,000 VND
700,000 VND
Cho vào giỏ
THIÊN THANH LIÊN HOA VỌNG NGUYỆT

THIÊN THANH LIÊN HOA VỌNG NGUYỆT

Kích thước: 25x25x8.5 cm

HG11

500,000 VND
700,000 VND
Cho vào giỏ
HỒNG LIÊN HOA THƯỞNG NGUYỆT

HỒNG LIÊN HOA THƯỞNG NGUYỆT

Kích thước: 25x25x8.5 cm

HG10

500,000 VND
700,000 VND
Cho vào giỏ
HOA ĐĂNG VÂN NGUYỆT

HOA ĐĂNG VÂN NGUYỆT

Kích thước: 38x13x6.5 cm

HG13

500,000 VND
700,000 VND
Cho vào giỏ
BÍCH NGUYỆT ĐOÀN VIÊN

BÍCH NGUYỆT ĐOÀN VIÊN

Kích thước: 30x30x8.5 cm

HG14

560,000 VND
800,000 VND
Cho vào giỏ
MAO LƯƠNG THƯỞNG NGUYỆT

MAO LƯƠNG THƯỞNG NGUYỆT

Kích thước: 30x30x8.5 cm

HG15

560,000 VND
800,000 VND
Cho vào giỏ
TẾT ĐOÀN VIÊN

TẾT ĐOÀN VIÊN

Kích thước: 30x30x8.5 cm

HG16

500,000 VND
700,000 VND
Cho vào giỏ