Bao bì

Túi lịch ghim giữa 2008 b

Túi lịch ghim giữa 2008 b

Kích thước: 43 x 48 (cm)

2008b

20,000 VND
25,000 VND
Cho vào giỏ
Hộp đựng lịch bàn đặc biệt 2007

Hộp đựng lịch bàn đặc biệt 2007

Kích thước: 22x25x4 (cm)

2007

45,000 VND
50,000 VND
Cho vào giỏ
Hộp lịch 52 tuần 2002

Hộp lịch 52 tuần 2002

Kích thước: 31x42x2 (cm)

2002

20,000 VND
25,000 VND
Cho vào giỏ
Hộp lịch ống đứng 7 tờ  2003

Hộp lịch ống đứng 7 tờ 2003

Kích thước: 8x8x42 (cm)

2003

15,000 VND
20,000 VND
Cho vào giỏ
Hộp lịch bàn 2004

Hộp lịch bàn 2004

Kích thước: 22x23 (cm)

2004

15,000 VND
20,000 VND
Cho vào giỏ
Hộp lịch bàn 2005

Hộp lịch bàn 2005

Kích thước: 22x23 (cm)

2005

15,000 VND
20,000 VND
Cho vào giỏ
Túi lịch 52 tuần 1907

Túi lịch 52 tuần 1907

Kích thước: 30x50x3 (cm)

1907

15,000 VND
20,000 VND
Cho vào giỏ
Túi lịch 52 tuần 1908

Túi lịch 52 tuần 1908

Kích thước:

1908

15,000 VND
20,000 VND
Cho vào giỏ
Hộp lịch 52 tuần 2001

Hộp lịch 52 tuần 2001

Kích thước: 34x42x2 (cm)

2001

20,000 VND
0 VND
Cho vào giỏ
Túi lịch bàn ống bút 2006

Túi lịch bàn ống bút 2006

Kích thước: 34x28x3 (cm)

2006

15,000 VND
20,000 VND
Cho vào giỏ
Túi lịch 7 tờ Craft 2008

Túi lịch 7 tờ Craft 2008

Kích thước: 43x68 (cm)

2008 a

10,000 VND
15,000 VND
Cho vào giỏ
Túi lịch Craf 1904

Túi lịch Craf 1904

Kích thước: 43x68 (cm)

1904

10,000 VND
15,000 VND
Cho vào giỏ
Túi lịch Couche 1901

Túi lịch Couche 1901

Kích thước: 43x63,5 (cm)

1901

15,000 VND
20,000 VND
Cho vào giỏ
Túi lịch Couche 1902

Túi lịch Couche 1902

Kích thước: 43x63,5 (cm)

1902

15,000 VND
20,000 VND
Cho vào giỏ
Túi lịch Couche 1903

Túi lịch Couche 1903

Kích thước: 43x63,5 (cm)

1903

15,000 VND
20,000 VND
Cho vào giỏ
Túi lịch 52 tuần + 12 tháng 1504

Túi lịch 52 tuần + 12 tháng 1504

Kích thước: 31 x 56 (cm)

1504

10,000 VND
12,000 VND
Cho vào giỏ