Túi đựng lịch 1505

  • 12,000 VNĐ
  • 10,000 VNĐ

Túi đựng lịch 1505

- Giấy Craft 35 x 70 cmXem chính sách giá và cước phí vận chuyển

Túi đựng lịch 1505

Túi lịch 52 tuần + 12 tháng 1504

Túi lịch 52 tuần + 12 tháng 1504

Kích thước: 31 x 56 (cm)

1504

10,000 VND
12,000 VND
Cho vào giỏ
Bao bì đựng lịch 1407

Bao bì đựng lịch 1407

Kích thước: 35 x 70 (cm)

1407

10,000 VND
12,000 VND
Cho vào giỏ
Hộp lịch bàn 1607

Hộp lịch bàn 1607

Kích thước: 14 x 24.5 (cm)

1607

10,000 VND
12,000 VND
Cho vào giỏ
Hộp lịch bàn 1608

Hộp lịch bàn 1608

Kích thước: 20 x 21 (cm)

1608

10,000 VND
12,000 VND
Cho vào giỏ
Túi lịch 52 tuần + 12 tháng 1609

Túi lịch 52 tuần + 12 tháng 1609

Kích thước: 31 x 56 (cm)

1609

10,000 VND
12,000 VND
Cho vào giỏ
Túi lịch tường 1704

Túi lịch tường 1704

Kích thước: 40 x 60 (cm)

1704

10,000 VND
12,000 VND
Cho vào giỏ
Túi lịch 12 tháng 1705

Túi lịch 12 tháng 1705

Kích thước: 45 x 50 (cm)

1705

10,000 VND
12,000 VND
Cho vào giỏ
Túi lịch 12 tháng 1706

Túi lịch 12 tháng 1706

Kích thước: 45 x 50 (cm)

1706

10,000 VND
12,000 VND
Cho vào giỏ